Knihy

Přehled zajímavých knižních titulů z oboru Animal Studies.

Publikace a články

Katalog článků a vědeckých publikací z oboru Animal Studies.

Důležité odkazy

Seznamy literatury, organizace, časopisy věnované human-animal studies a další užitečné odkazy.

Organizace

Přehled organizací věnujících se postavení zvířat ve společnosti.

Faunalytics

Faunalytics (dříve Humane Research Council) je nezisková organizace podporující výzkum a rozvoj znalostí s cílem zlepšit způsob, jakým společnost pohlíží a jak se chová k mimolidským zvířatům.