humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Faunalytics.org
Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

 

 

    

 

  

Home | Úvod

Novinky:

 

1. 2. 2017
Do sekce Konference byla přidána mezinárodní konference Hranice mezi člověkem a zvířetem. Interdisciplinární přístupy, která se bude konat příští týden v Praze.
 

30. 8. 2016
Do sekce Konference byla přidána mezinárodní konference Environmental ethics in V4 countries, která se bude konat na Slovensku.

 

7. 7. 2016
Do sekce Konference byla přidána mezinárodní konference za práva zvířat "CARE: Conference on Animal Rights in Europe", která se bude konat v Polsku.
 

7. 7. 2016
Do sekce Naše texty byla přidána bakalářská práce Filipa Klicnara (FSV, UK) Sociální konstrukce druhové nadřazenosti
 

 

 

další novinky  

 

 

Animal Studies

 

Web věnovaný relativně novému interdisciplinárnímu oboru Animal Studies sloužící k jeho zviditelnění, zmapování pro potřeby nových zájemců, povzbuzení rozvoje této problematiky u nás a pro zlepšení spolupráce lidí zainteresovaných v tomto tématu.

Co je Animal Studies?

Animal Studies (někdy též Human-Animal Studies či Antropozoologie) je rychle se rozvíjející interdisciplinární obor, který zkoumá mnohorozměrný komplex vztahů mezil lidmi a ostatními zvířaty. Tento komplex vztahů je nazírán ze společensko-vědní perspektivy, nejedná se tedy o studium zvířat jako takových (biologie, etologie - ač poznatky těchto věd využívá), ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce (sociologie), proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty (historie), o studium vlivu zvířat na lidské chování (psychologie) a mnoho dalších témat, které se vztahu lidí a ostatních zvířat týkají. 

Critical Animal Studies

Angažovaná sub-disciplína, která se mimo jiné snaží poukázat na útlak a zneužívání zvířat v naší společnosti v širší souvislosti s dalšími formami útlaku (tzv. intersecionalita)

Animal Studies ve světě

V zahraničí je tento obor interdisciplinárně rozvíjen na půdách společenskovědních kateder a dalších vědeckých institucí. Jejich aktualizovaný přehled si můžete prohlédnout v sekci Důležité odkazy.  V roce 2002 zařadila Americká Sociologická Asociace sekci Animals and Society a tím i legitimizovala oblast jejího zkoumání jako uznáníhodnou součást americké sociologie. Účelem této sekce je povzbudit a podpořit rozvíjení teorií, výzkumu a vzdělávání o komplexu vztahů, které existují mezi lidmi a ostatními zvířaty. Předpokládají, že světlo vrhnuté na tuto problematiku přinese prospěch jak lidem, tak zvířatům.  Velmi významnou organizací je také Society & Animals Forum, která vydává odborný časopis zabývající se výhradně H-A Studies (starší čísla dostupná online, zde)

Příklady oblastí zájmů Animal Studies

  • Umění, např. zvířata jako inspirace.
  • Historie, např. vývoj morálního statusu zvířat.
  • Ekonomika, např. zvířata jako produkty.
  • Politika, např. zvířata jako objekty vykonávané moci
  • Věda, např. zvířata jako nástroje.
  • Environmentalismus, např. zvířata jako dědictví přírody.
  • Osobní dimenze, např. zvířata jako společníci.
  • Socio-kulturní dimenze, např. zvířata jako zdroj zábavy.
  • Kriminologie, např. zvířata jako oběti trestných činů.

Proč se zabývat Animal Studies?

Zvířata jsou důležitou součástí naší společnosti a vztahy s nimi se vyskytují na mnoha různých úrovních. Sdílí lidské domácnosti, jsou milována, uctívána, zahrnuta v sítích sociálních vztahů. Zároveň jsou zdrojem potravy, nástrojem experimentů, prostředkem zábavy, objekty vykonávaného násilí. Způsob, jak je s nimi zacházeno, vychází mnohem více z kulturních významů a tzv. sociálních konstrukcí, než z biologické podstaty a schopnost zakoušet konkrétních jedinců. Také jsou součástí jazyka a lidské symboliky (horoskopy, erby, reklamní loga) a lidé do nich projektují svou osobnost. Zvířata ve volné přírodě bývají pokládána za cenné přírodní dědictví a ač jsou fyzicky vně lidské společnosti, je jim věnován velký zájem. V neposlední řadě zvířata (a způsob zacházení s nimi) motivují vznik nejrůznějších sociálních hnutí. Podobně jako např. Gender Studies v oblasti feminismu má tento obor ambici stát se akademickou odpovědí hnutí za práva zvířat. Obor Animal Studies má potenciál přinášet nová témata a argumenty do diskuze nad současným morálním a právním statusem zvířat v lidské společnosti.

Přečtěte si článek, který o tomto oboru vyšel v časopise Naše společnost: Sociologie zvířat: přehledová stať o oboru Human-Animal Studies (PDF)

Jak se mohu zapojit?

Jestliže např. studujete nějaký společenskovědní obor, zajímá vás problematika zvířat ve společnosti, můžete přispět tím, že poskytnete své texty k publikování na těchto stránkách. Uvítám pomoc s překlady článků, psaním anotací zajímavých knih, jednoduše cokoliv, co pomůže rozvoji Animal Studies v Česku.

Pokud se teprve chystáte něco napsat, ale nevíte si rady, velmi ráda pomůžu např. s literaturou. S dotazy mě můžete kontaktovat přímo emailem nebo v návštěvní knize. Pokud nebudu znát odpověď sama, mohu též zprostředkovat kontakt na zahraniční odborníky a studenty, kteří jsou ochotni vyměňovat informace a zkušenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

human-animal studies, critical animal studies, sociology, psychology, animals, speciesism