Děkujeme za vaše podněty

Zpráva odeslaná prostřednictvím tohoto formuláře bude doručena redakci webu Humanimal.

Chcete-li kontaktovat její členstvo přímo, využijte prosím kontaktní údaje u osobních medailonků níže.

  Mgr. Barbora Hunčovská

  Historička, doktorandka a členka asociace Humanimal

  Barbora Hunčovská je historička a doktorandka na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se mimo jiné na dějiny zvířat a proměny vztahů lidí a zvířat v minulosti. Mezi konkrétní témata jejího zájmu patří sociokulturní a antropologické aspekty využívání koní a dalších zvířat v moderních válkách, zejména podoby vztahů a emocí vojáků první světové války k válečným koním. Věnuje se také zrodu myšlenek o ochraně zvířat, obrazu koček v historii či teoretickým a metodologickým úvahám nad dějinami zvířat. Ve své dizertaci se zabývá jazykovými strategiemi a jazykovými prožitky rakousko-uherských vojáků v první světové válce. Kromě odborných aktivit byla mnoho let zapojená v aktivismu za práva zvířat, spoluzakládala organizaci Otevři oči.

  Tereza Vandrovcová, Ph.D.

  Socioložka, univerzitní pedagožka a zakladatelka asociace Humanimal

  Tereza Vandrovcová je akademickou pracovnicí University of New York in Prague, kde vyučuje sociologii, sociální psychologii a animal studies. O animal studies přednáší též na katedře sociologie FF Univerzity Karlovy (v Praze) a na katedře environmentálních studií FSS Masarykovy Univerzity (v Brně). V roce 2011 publikovala knihu Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe. Doktorská studia ukončila v roce 2017 na katedře sociologie FF UK dizertační prací Zvířata jako laboratorní objekty: Analýza mocenského diskurzu. Je spoluzakladatelkou projektů Soucine.cz, EACAS.eu a Exkuraci.cz. Od roku 2007 se zabývá aktivismem za práva zvířat, nejvíce v organizaci Očima zvířat (dříve Otevři oči).

  Mgr. Zdeněk Joukl

  Lingvista, doktorand a člen asociace Humanimal

  Zdeněk Joukl je doktorský student obecné lingvistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, učitel jazyků (zejména italštiny) a překladatel. Na Univerzitě Palackého získal bakalářský titul z obecné lingvistiky a italské filologie a magisterský titul z obecné lingvistiky. Veganem a aktivistou za práva zvířat je od roku 2018. Jeho největší vášní je studium různorodých jazyků. Ve svém doktorském výzkumu se zabývá forenzní lingvistikou, akvizicí jazyka a expresí emocí v jazyce. Aktivně se dlouhodobě zajímá o veganská a zvířecí studia a snaží se pochopit, jaké jsou nejlepší strategie pro vytváření lepšího světa pro mimolidské i lidské bytosti.