humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Faunalytics.org
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Články

Články

Vědecké i populární články z oblasti animal studies a etiky práv zvířat

 

Jan Čejka: Proč mají mít zvířata svá práva

Vznik nové společnosti je možné uskutečnit pouze hlubokou změnou v lidském srdci, poznamenal kdysi filozof Erich Fromm. Když se člověk podívá, kolik utrpení lidský druh přináší cítícím zvířatům, nejeví se vznik oné vysněné, humánnější "nové společnosti" být na obzoru.

V červenci roku 2012 došlo na Cambridgeské univerzitě k události světového významu. Pokud je mi známo, žádné oslavy týkající se této události se nekonaly, ba ani v různých médiích, kromě několika vědeckých časopisů, jsem o ní nenašel zmínku. Proto není pozdě hovořit o ní ani dnes! Byla to konference předních světových vědců v oboru anatomie nervového systému, neurofyziologie, neourofarmakologie a ostatních oborů týkajících se uspořádání nervového systému velkého počtu organismů. (http://www.fcmconference.org) Na konci jednání účastníci konference sepsali a zveřejnili takzvané The Cambridge Declaration of Consciousness (Prohlášení o vědomí).

celý článek (JPG)

 


Clinton R. Sanders: Sociologie lidsko-zvířecí interakce a vztahů

Lidská interakce s mimolidskými tvory je významným rysem současného společenského života. Nicméně vzhledem k tomu, že „sociální vědy mají tendenci samy sebe prezentovat výhradně jako vědy o diskontinuitě mezi lidmi a zvířaty“ (Barbara Noske 1990:66) a i přes skutečnost, že jsou lidské interakce se zvířaty běžným jevem, byly sociologií až donedávna ignorovány.  Základ nedostatku zájmu o lidsko-zvířecí problematiku byl položen již v sedmnáctém století filosofem René Descartem, který považoval zvířata za nemyslící stroje. Karteziánská ortodoxie, která až do nedávna vylučovala zvířata ze společensko-vědních analýz je založena na předpokladech lingvocentrismu, že zvířata postrádají schopnost používat jazyk a tudíž nemají schopnost myšlení.  

celý článek

odkaz na anglickou verzi