humanimal.cz    

 
       
       
Úvod

Novinky
Knihy
Faunalytics.org
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Knihy

Knihy

 

Zvířata jsou naši bližní (2010) - cz (ke stažení zde)

Autor:Jan Čejka

Anotace: Knížka "Zvířata jsou naši bližní" je soubor krátkých kapitol vybraných z děl známých humanistů, filozofů a křesťanských myslitelů. Svým námětem je to kniha na našem knižním trhu nejen do značné míry jedinečná, ale nadmíru potřebná. Nutí čtenáře k vážnému zamyšlení nad životem zvířat v dnešní materialisticky zaměřené společnosti, nad jejich osudem a bezohledném využívání v různých odvětvích lidského konání, a to zvláště v soudobém systému živočišné výroby. Knížka je výzvou ke změně našeho vztahu k mimolidským stvořením, k soucitu s jejich utrpením a k odpovědnosti za jejich ochranu.

 


Jejich jest království (2005) - cz (ke stažení zde)

Autor: Jan Čejka

Anotace: Výbor z knih o etickém chování vůči zvířatům a jejich osudu. Dominion: The Power of Man the Suffering of Animals, and the Call to Mercy (St.Martin´s Press, 2002, Matthew Scully); Without a Tear: Our Tragic Relationship with Animals ( University of Illinois Press, 2004, Board of Trustees of the University of Illinois); The Pig Who Sang to the Moon (Ballantine Books, The Random House Publishing Group, 2003, Jeffrey Moussaieff Masson). Sbírku sestavil a předmluvou doplnil dr. Jan Čejka.

 

 


Neber zvíře do úst (2012) - cz (ke stažení zde)

Autor: Pavel Hub

Anotace: Jedná se o knihu rozhovorů o utrpení zvířat v systému živočišné výroby s dopadem na člověka, společnost i přírodu. Otevírá mnoho kontroverzních otázek: Proč dosud držíme miliony zvířat v trýznivých podmínkách velkochovů? Musíme je zabíjet pro svou obživu? Je vegetariánství úchylkou, anebo zodpovědným a láskyplným přístupem ke všem by-tostem bez rozdílu? Jaké jsou dopady systému „živočišné výroby“ na člověka, společnost a přírodu? Je český občan lhostejný, krutý, nebo jen málo informovaný? Změnil by se svět k lepšímu a cítili bychom se lépe, kdybychom na zvířata přestali pohlížet jako na chodící řízky, kožichy a deodo-ranty? Má mít přednost chtíčem prosáklá tradice před láskou k bližnímu? Je evoluce „pána tvor-stva“ u konce, nebo má náš druh potenciál se dále vyvíjet?

 


Zvíře jako pokusný objekt (2011) - cz (více info)

Autor: Tereza Vandrovcová

Anotace: Tato publikace představuje českému čtenářstvu nový obor Animal Studies a na konkrétním příkladu zvířat v laboratořích ukazuje, jakým způsobem může být sociologická reflexe mezidruhových vztahů přínosná. Kniha postupuje od náčrtu teorie morálního statusu až k praktické analýze způsobu, jímž jsou zvířata de-individualizována a zvěcňována moderní vědou za účelem jejich využití ve výzkumu. Snaží se přijít na to, jakým způsobem experimentující vědec dokáže utlumit své emoce či morální zábrany a akceptovat toto zvěcnění. Popisuje celou řadu příčin, mezi které patří např. způsob vzdělávání a výchovy budoucích vědců, způsob fungování vědeckých institucí, ale i celospolečenské mechanismy, které zasazují zkoumanou problematiku do souvislosti globální ekologické krize.

 

 


Osvobození zvířat (2001) - cz (ke stažení na uloz.to)

Autor: Peter Singer

Anotace: Kniha o nadvládě lidských bytostí nad bytostmi nelidskými. O nadvládě způsobující stále mnoho bolesti a utrpení. Boj proti ní je pro autora právě tak důležitý jako boj za kterékoliv morální a sociální otázky minulých let. Kniha inspirovala široké celosvětové hnutí, které má nyní stovky organizací a miliony členů. Osvobození zvířat bylo první moderní prací, jež obhajovala názor, že ti, kteří brání utrpení způsobovanému zvířatům, nejsou jen skupina přehánějících a přecitlivělých hysteriků. Na obhajobu svého názoru užívá Singer detailní popisy neospravedlnitelných bolestí, kterými trpí zvířata při vědeckém, vojenském nebo obchodním výzkumu, a nehumánních procesů, jimiž se opatřuje maso pro spotřebitele - pro lidi, kteří byli odsouzeni k tomu, aby ignorovali realitu výroby masa. Ta je nejen eticky neobhajitelná, ale také hanebně marnotratná

 


Věčná Treblinka (2003) - cz (ke stažení ve formátu epub na uloz.to)

Autor: Charles Patterson

Anotace: Dnes již světově proslulá kniha amerického znalce holocaustu hledá paralely mezi nacistickými zvěrstvy a naším chováním ke zvířatům.

 

 

 


Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity (1999) - eng

Autor: Adrian Franklin

amazon info

 

 

 


Animals and Human Society: Changing Perspectives (1994) - eng

Autoři: Aubrey Manning, James Serpell

amazon info

 

 

 

 


Regarding Animals: Animals, Culture and Society (1996) - eng

Autoři: Arnold Arluke, Clinton R. Sanders

amazon info