humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Faunalytics.org
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Naše texty

Naše texty

 

Zde si můžete přečíst naše články, eseje, seminární, bakalářské či diplomové práce týkající se Animal Studies.
Pokud máte nějaký svůj text s touto tematikou a souhlasili byste s jeho zveřejněním, tak se mi prosím ozvěte na email tereza@humanimal.cz.

 

Bakalářská práce: Sociální konstrukce druhové nadřazenosti (F. Klicnar) publikováno 7. 7. 2016

Bakalářská práce: Kulturní chování u zvířat: rozrušení hranice lidského a mimolidského (T. Lehečková) publikováno 23. 3. 2016

Článek : Vyčerpaný? Zastřelit! (B. Hunčovská) publikováno 11. 2. 2016

Bakalářská práce: Oslobodenie zvierat z ľavicovej antikapitalistickej perspektívy (P. Gažo) publikováno 30. 6. 2015

Bakalářská práce: Psychologické a kulturní aspekty vztahu člověk zvíře (E. Hemmerová) publikováno 17. 6. 2015

Bakalářská práce: Speciesismus - soucit na bodu nula (J. Švec) publikováno 7. 4. 2015

Esej: Politika mluvících zvířat (J. Škrob) publikováno 29. 9. 2014

Bakalářská práce: Problematika statusu zvířete v systému lidské etiky (J. Beran)

Bakalářská práce: Zvíře na bojišti 1. světové války: koně a přepravní zvířata (B. Hunčovská)

Bakalářská práce: Pohled na utrpení zvířat: vizuální kultura zachycující krutost ke zvířatům (P. Trachtmanová)

Článek: Zobrazení zvířat jako prostředek změny vnímání zvířete (P. Trachtmanová)

Článek: Zvířata ve válkách jako problém pro sociální dějiny (B. Hunčovská)

Článek: Bratři ve zbroji - zvířata ve válkách a v armádních laboratořích (B. Hunčovská)

Článek: Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem? (P. Urban)

Přednáška: Zvíře v etice neboli zooetika (P. Urban)

Esej: Hospodářské využití zvířat za dvou světových válek v kontextu přechodu k mechanizaci (B. Hunčovská)

Esej: Soumrak pánů tvorstva: Zvířecí je mimolidské (T. Vandrovcová)

Esej: Koně a tanky - živé a neživé v první světové válce (B. Hunčovská)

Článek: Sociologie zvířat: přehledová stať o oboru Human-Animal Studies (T. Vandrovcová)

Článek: Násilné činy páchané na zvířatech v souvislosti dalších patologických jevů. (T. Vandrovcová)

Diplomová práce: Význam ochrany mimolidských živých tvorů jakožto členů naší společnosti (V. Kašparová)

Diplomová práce: Status zvířat jako experimentálních objektů v širší sociologicko-historické perspektivě (T. Vandrovcová)

Seminární práce: Vztah lidí k jiným živočišným druhům, zejména však k jejich využití ve výzkumných laboratořích (V. Kašparová)

Seminární práce: Pes jako typický zástupce zvířat v sociálním světě člověka (T. Vandrovcová)

Esej: Věda a experimentování na zvířatech (T. Vandrovcová)

Seminární práce: Rozbor kauzy týraného psa (V. Kašparová)

Seminární práce: Spravedlivý přístup ke zvířatům (V. Kašparová, M. Uličná)

Závěrečná práce: Práva zvířat : má zkušenost se skupinovým vlivem (L. Ševčík)

 

Externí odkazy

Diplomová práce: Nekritická kategorizace ve vztahu člověka vůči domestikovaným zvířatům (M. Kolář)

Diplomová práce: Kořeny biocentrismu - myšlenkové základy filosofie Alberta Schweitzera a jejich dopady na současnou ekologickou etiku (D. Kulhavý)

Diplomová práce: Hranice člověk - zvíře v díle Charlese Darwina (V. Nečasová)

Bakalářská práce: Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy (M. Čermáková)

Bakalářská Práce: Speciesism: druhová diskriminace jako diskriminace sociální? (Jan Kopkáš)

 

Ráda bych uveřejnila následující:

Dražilová Dita: Zoologické zahrady - minulost, současnost a budoucnost.

John František: Bobr evropský – proměny percepce živočicha.