humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Naše texty | Zvíře v etice neboli zooetika

Zvíře v etice neboli zooetika

 
Petr Urban, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 

Jedním ze základních cílů CITES je, chápu-li to správně, ochrana ohrožené fauny a flóry. V této souvislosti se ale může vnucovat poněkud kacířská otázka: Proč bychom vůbec měli faunu a flóru chránit? Možná odpovíte: Protože máme určité právní normy a ty zase reflektují určité všeobecně akceptované morální standardy, které je správné dodržovat. Jak je to ale s našimi morálními standardy, pokud jde o vztah ke zvířatům? Existuje nepochybně poměrně široká, a dokonce i snad transkulturní shoda v morální intuici, že zvířatům by se nemělo působit zbytečné utrpení. Na druhé straně ale existuje i podobně široká shoda v tom, že jednání vůči lidem a zvířatům je nutno měřit dvěma různými morálními metry.
 

 

Celý text v PDF ke stažení zde
 

 

 

 

 

Home | Naše texty | Zvíře v etice neboli zooetika