humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Naše texty | Speciesismus - soucit na bodu nula

Speciesismus - soucit na bodu nula

 
Jakub Švec

Bakalářská práce oboru Sociální antropologie (Vizuální antropologie), Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
 

Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám tím, jak nahlížíme na zvířata skrze speciesismus. Jak na zvířecích druzích uplatňujeme druhovou nadřazenost a jaké aspekty nám zabraňují opustit tyto vzorce chování. V první části práce se budu zabývat naší výchovou a pokusím se vymezit kategorie, do kterých zvířata sortujeme. Dále se budu zabývat druhovým a individuálním relativismem, ekologickou udržitelností a prostorem. Ke konci práce se budu zabývat teorií neviditelné vraždy. Celá práce je sepsána jako kritika daného stavu věcí.

 

Textová část práce (43 str.) v PDF (714 kB) ke stažení zde.

 

Vizuální část práce:

 

 

Home | Naše texty | Speciesismus - soucit na bodu nula