humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Naše texty | Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem?

Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem?

 
Petr Urban, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
pracovní verze textu určeného k publikaci ve Filosofickém časopise – prozatím prosím necitujte

 

Abstrakt:
Fenomén sdílené pozornosti je podle interpretace Tomasellovy evolučně-antropologické školy jedním z hlavních klíčů k pochopení rozdílu mezi člověkem a ostatními živočichy. Tato koncepce nachází silnou odezvu v některých současných filosofických pokusech o reflexi diference mezi člověkem a zvířetem. Článek upozorňuje na radikálně odlišnou empirickou teorii, vycházející z nejnovějších poznatků na poli komparativní psychologie a etologie primátů, podle které lze všechny aspekty fenoménu sdílené pozornosti najít i u našich nejbližších zvířecích příbuzných. Z provedené úvahy vyplívá, že chce-li filosofie smysluplně přispět k aktuální interdisciplinární debatě o povaze vztahu mezi člověkem a zvířetem, měla by tak činit informovaně a s (minimálně) základním přehledem o nejnovějším stavu empirického výzkumu.

Jsme-li v poslední době svědky toho, jak mnohá témata, která byla dříve zkoumána pouze v rámci jednotlivých speciálních věd, překračují hranice své původní disciplíny a stávají se předmětem skutečně interdisciplinárního výzkumu, pak to platí neméně i o tradičním filosoficko-antropologickém tématu diference mezi člověkem a zvířetem. Jaká je povaha rozdílu mezi lidským a animálním bytím? A co vůbec ospravedlňuje obvyklou představu, že mezi člověkem a ostatními živočichy existuje nějaký podstatný rozdíl? Je čím dál zřejmější, že cesta k seriózní odpovědi na tyto klasické otázky musí vést přes syntézu poznatků a perspektiv celé řady vědeckých disciplín. Cílem této stati je představit a podrobit kritické diskusi jeden ze současných filosofických přístupů k tomuto tématu, který se pokouší pozoruhodným způsobem integrovat psychologické, lingvistické a evolučně-antropologické teorie rozvíjené v několika posledních desetiletích. Pomyslnou osu, okolo které se tento přístup otáčí, představuje pojem sdílené pozornosti, který v poslední době zaujal celou řadu badatelů napříč rozmanitými vědeckými oblastmi.

 

Celý text v PDF ke stažení zde
 

 

 

 

 

Home | Naše texty | Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem?