humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Naše texty | Oslobodenie zvierat z ľavicovej antikapitalistickej perspektívy

Oslobodenie zvierat z ľavicovej antikapitalistickej perspektívy

 
Patrik Gažo

Bakalářská práce obhájená na Katedře environmentálních studií  FSS MU.

 

Práce ve formátu PDF zde

Odkaz do archivu s posudky zde

 

Anotácia

Hlavným cieľom tejto práce je analýza a komparácia prístupov členov antiautoritatívneho, resp. anarchistického hnutia na základe vzťahu k otázke práv a oslobodenia mimoľudských zvierat. Prvá časť práce preukazuje historickú perspektívu pomocou autorov ako L. N. Tolstoj, P. A. Kropotkin a Elisée Reclus, druhá analyzuje a porovnáva prístupy v súčasnom antiautoritatívnom hnutí so snahou o zasadenie do aktivistického prostredia za práva zvierat na území Českej republiky. Ukázalo sa, že anarchistické hnutie v spojení s radikálnymi ochranármi zvierat je názorovo vo vzťahu k tejto téme veľmi diverzifikované (historicky aj v súčasnosti), preukazuje sa však spoločný dôraz na odpor ku kapitalizmu a k druhovej nadradenosti ako forme hierarchickej štruktúry. Výsledky tejto práce umožňujú a prispievajú ku konštruktívnej diskusii o vplyve celospoločenských vzťahov na využívanie mimoľudských zvierat a na ekologickú devastáciu.

Kľúčové slová: práva zvierat, oslobodenie zvierat, hnutie za oslobodenie zvierat, anarchizmus,
radikálne hnutie, speciesizmus, kapitalizmus, critical animal studies

 

 

Home | Naše texty | Oslobodenie zvierat z ľavicovej antikapitalistickej perspektívy, publikováno 30. 6. 2015