humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Naše texty | Kulturní chování u zvířat: rozrušení hranice lidského a mimolidského

Kulturní chování u zvířat: rozrušení hranice lidského a mimolidského

 

Tereza Lehečková

 

Bakalářská práce obhájená na Katedře environmentálních studií FSS MU 7. 1. 2016.

Práce ve formátu PDF

Odkaz do archivu s posudky zde
 

Anotace:

Práce se zabývá kulturním chováním u zvířat a tím, jak jeho přítomnost v přírodním světě rozrušuje hranici mezi lidským a mimolidským (kulturním a přírodním). Nejprve je tato hranice představena jako sociálně konstruovaná a je dokázáno, že její přítomnost a umístění je historicky a kulturně podmíněné. Dále je reflektován vliv kulturního zázemí na zkoumání kulturního chování u zvířat, jsou ukázány rozdíly mezi západní a japonskou primatologií a představeny argumenty pro rehabilitaci antropomorfismu. Poté jsou prezentovány příklady kulturního chování u primátů, ptáků, kytovců a dalších druhů a je reflektováno, jakým způsobem přítomnost tohoto chování rozrušuje hranici lidského a mimolidského. V závěru práce jsou diskutovány důsledky a výzvy, které s rozrušením hranice lidského a mimolidského vyvstávají v oblatech vztahování se ke zvířatům, environmentální ideologie a oddělení přírodních a společenských věd.

 

Home | Naše texty | Kulturní chování u zvířat: rozrušení hranice lidského a mimolidského