human-animal.nazory.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Diskuze
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Úvod do Animal Studies (Sylabus)

Úvod do Animal Studies (LS 2016, 1/1)

 

Vyučující: PhDr. Tereza Vandrovcová

Zajišťuje: Katedra sociologie, Filozofická fakulta, UK v Praze

E-kredity, rozsah, examinace: 4, 1/1, Z

Čas a místo: Čtvrtek 16:40, Celetná 13, místnost 17

Odkaz na předmět v IS

 

Sylabus:

Animal Studies (známý též jako Human-Animal Studies či Antrozoologie) je relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obor v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Tento komplex vztahů je nazírán ze společenskovědní perspektivy, nejedná se tedy o studium zvířat jako takových (biologie, etologie - ač poznatky těchto věd využívá), ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce, proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty v historii, vlivu zvířat na lidské chování a mnoho dalších témat, které se vztahu lidí a ostatních zvířat týkají. Více info o tomto oboru najdete na webu http://Humanimal.cz

Tento kurz bude kombinací přednášky a semináře, který předpokládá aktivní práci studentů. Budou využívány anglicky psané zdroje, proto je schopnost číst anglický text podmínkou jeho zdárného ukončení.

Výběr z témat: Zvířata v lidské společnosti a jejich sociologické zkoumání, zvířecí subjektivita, hranice mezi lidskými a mimolidskými zvířaty, zvíře jako potrava a karnismus, zvíře jako společník, etika zacházení se zvířaty, zvíře a věda, zvíře a deviace, zvíře jako zábava, zvířata v historii, zvíře a sociální hnutí.

 

FORMY ATESTACÍ:

  • anotace na článek (max 1800 znaků) 1 bod
  • úkol z terénu (pozorování/reflexe) 1 bod
  • pravidelná účast (alespoň 70 %) 2 body
  • esej týkající se zvířat ve společnosti (4000 - 6000 znaků) 2 body
  • realizace kvalitativního rozhovoru na téma karnismus (bude upřesněno na hodině) 3 body + 1 extra bod lze získat za prezentaci výsledků na poslední hodině (třeba nahlásit předem)

Celkem je třeba získat 6 bodů (studenti si mohou vybrat libovolnou kombinaci výše uvedených forem atestací)


 

ANOTACE (max 1800 znaků) (1 bod)

Každý týden bude v IS uveden text (článek či kapitola knihy) v angličtině, ke kterému mohou zájemci napsat a poslat krátkou anotaci.ÚKOL Z TERÉNU (1 bod)

Jednorázový úkol pozorovat a zaznamenat reálnou i symbolickou přítomnost zvířat ve společnosti.
 

 

PRAVIDELNÁ ÚČAST (2 body)

Za pravidelnou účast (více než 70 %) je možné získat 2 body.ESEJ (2 body)

Téma eseje být předem vybráno nemusí, ale doporučuji jej konzultovat.

Doporučovaná délka eseje je 4000 - 6000 znaků (včetně mezer, cca 3 normostrany).

Esej lze odevzadt kdykoliv během semestru. Nejpozději však 6. 5.KVALITATIVNÍ ROZHOVOR (3 body + 1 extra za prezentaci)
Téma: karnismus - rozdíl v percepci jedlých a nejedlých zvířat

Respondent: majitel domácího mazlíčka a zároveň pravidelný konzument masa z velkochovů
1. okruh otázek: domácí mazlíček
2. okruh otázek: hospodářské zvíře (ideálně prase či kráva)
- U obou: vztah k němu, jeho povaha, zda je individuum, jsou-li srovnatelní, kdy je možné ho zabít, jak by s ním mělo být zacházeno atd.)
- Důležité je dodržet pořadí okruhů a respondentovi dopředu neprozrazovat pointu (téma výzkumu - pouze obecně např. "zvířata")

Měl by být proveden minimálně s 1 osobou (délka 20 - 60 minut), nahrán na diktafon/tablet aj., poté přepsán a vyhodnocen

Formát odevzdaného úkolu: dotazník (či okruhy témat), shrnutí výsledků a v příloze přepsaný rozhovor (v případě využití bonusu - prezentace výsledků před třídou)
Délka 20 - 60 minut
Deadline: 1. 5. 2016
 

 

Home | Úvod do Animal Studies (Sylabus)