human-animal.nazory.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Diskuze
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Úvod do Animal Studies (Sylabus)

Úvod do Animal Studies

 

Vyučující: PhDr. Tereza Vandrovcová, PhD.

 

1) PRAHA: Úvod do Animal Studies (česky) - letní semestr

Odkaz na předmět v IS

Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

3 e-kredity, 1/1 (90min/týdně), Z (zápočet)

Celetná 20, Praha

 

2) BRNO: Úvod do Animal Studies (česky) - zimní semestr

IS: ENSb1283 Úvod do Animal Studies ENS283 Úvod do Animal Studies

Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita

4 kredity, 0/2/0 (90+90min/14 dní), Z (zápočet)

Joštova 10, Brno

 

3) PRAHA: Animals in Human Society: Psychological Perspectives (anglicky) - letní semestr

The Psychology Department, University of New York in Prague

2 ECTS (=1 American credit), 180min/týdně

Londýnská 41, Praha

 

Sylabus:

Animal Studies je relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obor v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Tento komplex vztahů je nazírán ze společenskovědní perspektivy, nejedná se tedy o studium zvířat jako takových, ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce, proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty v historii, vlivu zvířat na lidské chování a mnoho dalších témat, které se vztahu lidí a ostatních zvířat týkají. Více info na webu humanimal.cz.

Tento kurz bude kombinací přednášky a semináře, který předpokládá aktivní práci studentů. V rámci domácích úkolů (psaní anotací) budou využívány anglicky psané zdroje, proto je pro jejich splnění potřeba schopnost číst anglický text.

Výběr z témat: Zvířata v lidské společnosti a jejich sociologické zkoumání, zvířecí subjektivita, hranice mezi lidskými a mimolidskými zvířaty, zvíře jako potrava a karnismus coby dominantní ideologie, zvíře jako společník, etika zacházení se zvířaty, zvíře a věda, zvíře a deviace, zvíře jako zábava, zvířata v historii, zvíře a sociální hnutí…

 

FORMY ATESTACÍ:

  • anotace na článek (max 1800 znaků) 1 bod (možno plnit každý týden)
  • úkol z terénu (pozorování/reflexe) 1 bod
  • pravidelná účast (alespoň 70 %) 3 body
  • esej týkající se zvířat ve společnosti (4000 - 6000 znaků) 2 body
  • realizace kvalitativního rozhovoru na téma karnismus (bude upřesněno na hodině) 3 body

Celkem je třeba získat 6 bodů (studenti si mohou vybrat libovolnou kombinaci výše uvedených forem atestací)

Veškeré úkoly prosím zasílejte na email tereza (zavináč) humanimal.cz


 

ANOTACE (max 1800 znaků) (1 bod)

Každý týden bude v IS uveden text (článek či kapitola knihy) v angličtině, ke kterému mohou zájemci napsat a poslat krátkou anotaci.

Anotací je myšlen obsah článku či kapitoly. Kdo má zájem, může přidat i své vlastní hodnocení.

Termín odevzdání: (obvykle vždy několik dní před další hodinou)ÚKOL Z TERÉNU (1 bod)

Jednorázový úkol pozorovat a zaznamenat reálnou i symbolickou přítomnost zvířat ve společnosti.

Termín odevzdání: (obvykle několik dní před druhou hodinou daného semestru)

Forma odevzdávaného úkolu: může jít o ppt prezentaci, pdf nebo textový dokument

Jak to může konkrétně vypadat se můžete podívat v tomto ukázkovém souboru (ideální je mít tak 10-20 slajdů)

 

Ukol z terenu (krátká ukázka) from Tereza Vandrovcova

 

PRAVIDELNÁ ÚČAST (3 body)

Za pravidelnou účast (více než 70 %) je možné získat 3 body. V praxi to znamená nechybět více než 3 vyučovací hodiny (1,5 hodinové).ESEJ (2 body)

Esej (zamyšlení) týkající se zvířat ve společnosti. Zvolit si můžete jakékoli téma, které lze zařadit pod Animal Studies.

Nemělo by to tedy být o zvířatech jako takových, ale o jejich postavení ve společnosti, našem vztahu k nim, jejich význam pro lidi apod.

Doporučovaná délka eseje je 4000 - 6000 znaků (včetně mezer, cca 3 normostrany).

Esej lze odevzadt kdykoliv během semestru. Nejpozději však týden před poslední hodinou.KVALITATIVNÍ ROZHOVOR (3 body)
Téma: karnismus - rozdíl v percepci jedlých a nejedlých zvířat

Respondent: majitel domácího mazlíčka a zároveň pravidelný konzument hovězího či vepřového masa z velkochovů
1. okruh otázek: domácí mazlíček (ideálně pes či kočka)
2. okruh otázek: hospodářské zvíře (ideálně prase či kráva)
- U obou: vztah k němu, jeho povaha, zda je individuum, jsou-li srovnatelní, kdy (za jakých podmínek) je možné ho zabít, jak by s ním mělo být ideálně zacházeno, jak s ním je obvykle zacházeno (zejm. u hosp. zvířete) apod.
- Důležité je dodržet pořadí okruhů (ptát se nejprve na mazlíčka) a respondentovi dopředu neprozrazovat pointu (téma výzkumu - pouze obecně např. "zvířata")

Měl by být proveden minimálně s 1 osobou (délka 20 - 60 minut), nahrán na diktafon/tablet aj., poté přepsán a vyhodnocen

Formát odevzdaného úkolu: dotazník (či okruhy témat), shrnutí výsledků a v příloze přepsaný rozhovor (v případě využití bonusu - prezentace výsledků před třídou). Vše stačí vložit do jednoho dokumentu (doc, odt, pdf...).

Termín odevzdání: Brno: konec listopadu, Praha: konec dubna
 

 

Home | Úvod do Animal Studies (Sylabus)